Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens. NGVW draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor het bijhouden van een deelnemers-/ledenlijst. Deze gegevens worden door NGVW dan ook alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op je verzoek verwijderd uit onze bestanden.