Welkom bij NGVW

Dinsdag 12 september 2023 is de eerste gymles weer na de zomervakantie. Iedereen die zin heeft kan gedurende het hele jaar vrijblijvend 4 lessen komen kijken en natuurlijk mee gymmen.

Iedere dinsdagmiddag is het weer een verrassing hoe de gymzaal is omgetoverd. De les sluit aan bij het niveau van het kind, waardoor het voor iedereen leuk en uitdagend is. Gymnastiek is een goede basissport waarbij je al je spieren gebruikt en dus motorisch erg sterk wordt. Je leert vaardigheden waar je heel je leven wat aan hebt.

Gymnastiek is samen spelen en sporten met veel plezier!

Lestijden

15:45 – 16:30 peuters en groep 1

16:30 – 17:15 groepen 2, 3 en 4

17:15 – 18:15 GYM-XL vanaf groep 5

GYM-XL

Bij GYM-XL kan het allemaal. De gymjuf overlegd met de groep wat ze leuk vinden en bedenkt leuke uitdagende sportlessen.

Gymjuf

Onze gymjuf heet Kirstin. Ze is geboren en getogen in Westerlee, en was als kleuter al in onze gymzaal te vinden. In haar jeugd heeft ze bij de NGVW nog les gehad van haar eigen moeder Siena, die ook zeven jaar lang onze gymjuf is geweest. Ze geeft sinds 2002 verschillende soorten sporten, van gym tot turnselectie, voor doelgroepen van 2,5 tot 100+ jaar en is bij veel verenigingen werkzaam geweest. Momenteel geeft ze les in Winschoten en bij ons in Westerlee. Een enthousiaste juf van vele markten thuis!

Contributie

De contributie voor gymnastiek bedraagt €132,- per kind per jaar. Je betaalt voor een 3e, 4e (enz.) kind uit het gezin dat lid wordt van gymnastiek €66,- per jaar.

De contributie kan in 3 termijnen (1 sept, 1 jan, 1 apr) vooruit betaald worden. Op betaalmomenten ontvang je van ons per email een betaalverzoek. Het IBAN van de NGVW is NL 98 RBRB 0706592344.

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.

Stichting leergeld is intermediair voor Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen.

Bestuur

Als bestuur doen we ons best om de kinderen leuke en gevarieerde lessen aan te bieden. Af en toe organiseren we acties om de kas een beetje aan te vullen, zodat we activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren. Verder regelen we de ledenadministratie en de dagelijkse gang van zaken. We hechten aan goede communicatie en houden je op de hoogte via mail, facebook, digitaal dorpsplein westerlee en drie keer per jaar via een nieuwsbrief. Heb je belangstelling of vragen, stuur ons een mail: gymwesterlee@hotmail.com.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk via de mail gymwesterlee@hotmail.com. Opzeggen kan per 1 september, 1 januari of 1 april en dient minimaal 1 maand voor genoemde maand te gebeuren.

Opgaveformulier

Klik hier om lid te worden van onze vereniging.