Opgaveformulier

Na het versturen van dit formulier ontvang je direct een bevestigingsmail. Indien je deze niet ontvangt kijk dan in je spambox of neem contact op via gymwesterlee@hotmail.com.

Sportkeuze

toestemming om af en toe een foto/filmpje van mij/mijn kind op de facebookpagina/ website van de NGVW te plaatsen.

Ik geef de NGVW toestemming om ingevulde persoonsgegevens te verwerken voor het bijhouden van een leden-/deelnemerslijst.
Toelichting zie onderzijde van dit formulier.

Ik onderteken dit formulier:

Toestemming verwerking persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens. NGVW draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor het bijhouden van een deelnemers-/ledenlijst. Deze gegevens worden door NGVW dan ook alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op je verzoek verwijderd uit onze bestanden. Met het ondertekenen van dit formulier geef je de NGVW toestemming je persoonsgegevens te verwerken.